Controllers For All dùng PS3/PS4 chơi game trên iPhone

"Controllers For All" là một tweak trong Cydia, tương thích iOS 7, 8, 9 đã Jailbreak. Dùng để sử dụng PS3/PS4 Controller như chuẩn tay game hỗ trợ chơi các trò MFi (Make for iPhone) mới nhất của Apple.
- Trước khi sử dụng, phải đổi địa chỉ bluetooth của DS3/DS4 trùng với iPhone/iPad/iPop Touch. (sử dụng SixPairTool trên máy tính).
- Không cần bật BT trên iPhone, khi chạy sẽ tự kích hoạt lên ! (Trừ trường hợp Keyboard_mode đề cập bên dưới).
- Với iOS 8 trở lên, bạn có thể cài app "Game Controller Apps" (Emoji Apps GmbH) ~20,1MB từ AppStore để có nhiều game chọn lọc hơn. Hoặc truy cập site: Afterpad.com/mfigamelist/
- Về phần cứng sử dụng, khuyến cáo nên từ iPhone 4S trở lên.
- Với iOS 4 - 7.0.x (đã JB), thì sử dụng BLUTROL (cũng là 1tweak trên Cydia)

(*) Lưu ý khác:
. Ngoài tay DS3/DS4, còn hỗ trợ các tay cầm khác.
. Nếu sử dụng, cần chú ý tick "None" trong Settings/BTstack;
. Khi thông báo "Searching..." hiện lên, thì thoát ra Home ngay.
. Chọn game cần chơi, rồi thực hiện bấm nút trên tay cầm theo popup hiện bên trên.

(*) Chế độ Keyboard:
. Bắt đầu từ version 1.4 hỗ trợ Keyboard_mode, một số tay cầm có chế độ này (thường là A+HOME). Hoàn toàn có thể sử dụng đc ! Tuy nhiên, cần pair tay cầm với iPhone/iPad trước đó hãng.

Sử dụng PS3 trên iPhone
Sử dụng PS4 trên iPhone
BLUTROL cho PS30 nhận xét: